PCN vindt dat mensen die niet uit zichzelf mee kunnen komen in de maatschappij of om een andere reden extra zorg of ondersteuning nodig hebben, recht hebben op een leven dat zoveel mogelijk naar tevredenheid is ingericht. Daarom biedt PCN zorg en ondersteuning bij het wonen, keuze van dagbesteding en invulling van vrije tijd.

Onder een leven dat zoveel mogelijk naar tevredenheid is ingericht, verstaat PCN een leefklimaat waar de cliënt tevreden mee is en die binnen de normen en waarden van de samenleving past. PCN geeft de cliënt de ondersteuning die nodig is om een zo aangenaam mogelijk leefklimaat te realiseren.

Het dienstverleningsaanbod van PCN kenmerkt zich door transparantie, nuchterheid en klantvriendelijkheid. Een werkwijze die de cliënt ondersteunt om wezenlijk bij te dragen aan verbetering of behoud van zijn of haar situatie.

PCN werkt middels vraag gestuurde en aanbod gerichte dienstverlening afgestemd op de cliënt .

De begeleiding is gericht op het verbeteren / behoud van zelfstandigheid, maatschappelijk functioneren en participeren, waarbij de cliënt de regie heeft. Het gaat er uiteindelijk om dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en wonen in de eigen vertrouwde omgeving.

Daarnaast is PCN een vangnet voor mensen met beperkte zelfredzaamheid en voor diegenen die tussen wal en schip dreigen te vallen.

De hulpvraag van de cliënt  is het uitgangspunt (maatwerk). De uiteindelijke vraag en antwoord komen in dialoog met de cliënt tot stand en dit wordt vastgelegd in het zorgplan.

De verpleegkundige zorg omvat alle werkzaamheden die nodig zijn voor een goed lichamelijk en geestelijk functioneren (bijv. na operatie, ten gevolge van beperking of achteruitgang gezondheid) zoals ADL, medicatie, wondverzorging etc. Op deze wijze kan de cliënt in de eigen vertrouwde omgeving zorg ontvangen.

PCN heeft respect voor de cliënten en hun omgeving en stelt hun belangen centraal. Voor de cliënt worden geen beslissingen genomen. Samen met de cliënt wordt er gezocht naar een goede invulling van de hulpvraag.