PCN is uniek omdat de zorgverleners zelfstandig werken maar wel een beroep kunnen doen op elkaars deskundigheid en diensten. Dit laatste is mede mogelijk omdat PCN samenwerkt met collegae zorgaanbieders.

Begeleiding: Deze zorg kan betaald worden vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura (ZIN). Vanaf 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor het afgeven van de indicatie  (WMO).   

Verpleging / verzorging: Indien u verpleging of verzorging nodig heeft is Zorg in Natura (ZIN) de eerste optie doch vergoeding vanuit PGB is ook mogelijk. Voor deze diensten heeft u wel een indicatie nodig.

PCN werkt naar de wensen en ideeën van de cliënt voor de toekomst en probeert dit samen met hem of haar te realiseren. De cliënt houdt de regie en verantwoordelijkheid over zijn of haar leven.
Wonen kan zijn thuis bij ouders, verzorgers of zelfstandig. Hierin kan PCN ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij het indelen van de dagelijkse levensbehoeften betreffende het zelfstandig wonen.
Dit geldt tevens voor het vinden en onderhouden van een dagbesteding. Dat kan school zijn, maar ook betaald of vrijwilligerswerk.
Vrije tijd en een sociaal netwerk zijn een belangrijk onderdeel in ieders leven. PCN kan u helpen dit te verbeteren of te behouden.
Samen met de cliënt worden de doelen vastgesteld.

De werkwijze van PCN kenmerkt zich door:

-Samenwerking, flexibiliteit, snelheid, persoonlijke aandacht, maatwerk, korte lijnen en goede bereikbaarheid.

-Zorgverleners die doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen.

-Zorgverleners die bereid zijn verder te kijken dan hun eigen werkterrein.

De motivatie van de zorgverlener is dat er voor iedereen hulp op maat geboden kan worden in een persoonlijke en warme sfeer. Dit betekent dat wij zorgvuldig en met de nodige kwaliteiten de juiste dienstverlening kunnen inzetten.

Kernwoorden voor het Persoonlijk Consulenten Netwerk zijn;
– flexibel, altijd bereikbaar
– kleinschalig
– verpleegzorg
– activerende en ondersteunende begeleiding
– cliënt heeft de regie
– aandacht voor de cliënt waarbij zijn of haar omgeving indien gewenst erbij betrokken wordt.